Sv. Štefan - kráľ na radnici

Výstavu Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline v pohľade nových objavov reštaurovania a archeológie pripravilo Mesto Žilina a Zbor Žilincov.

Miništrantský výlet do Turskej doliny

V sobotu, 26. júna 2010, sa popoludní miništranti zo Závodia spolu s pánom farárom vybrali na výlet do Turskej doliny.

Koncert detského speváckeho zboru

Dňa 20. júna 2010 sa v Kostole sv. Štefana kráľa uskutočnil koncert detského speváckeho zboru spojený s predstavením nového CD Volanie.

s.č.