Dobrá novina

Dobrá novina a Tri groše

Predstavte si zasneženú krajinu, štipľavý mrázik, v dome vôňu ihličia a domácich perníčkov. Všade je ticho a pokoj.

Vianočný koncert

26.12. sa v kostole sv. Štefana – kráľa uskutočnil vianočný organovo – vokálny koncert.

Informačný list žilinských farností 4/2010

Informačný list žilinských farností si môžete pozrieť tu

Mikuláš nie len pre deti

Deti v Závodí sa aj tento rok tešili z návštevy Mikuláša. Do nášho kostolíka prišiel už šiestykrát, aby deťom pripomenul radosť z rozdávania a štedrosť.

Adventná duchovná obnova o Božom Milosrdenstve

Piatok 3. 12. 2010 - nedeľa 5.12.2010

15:00 hod. – Hodina Milosrdenstva spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva a tichou adoráciou

Katarínska zábava našej farnosti

V sobotu 27. novembra 2010 sa v Kultúrnom dome v Žiline - Závodí uskutočnila Katarínska zábava našej farnosti.

Fotogaléria

Šarkaniáda 2010

Dňa 17.10.2010 sa uskutočnila za hojnej účasti detí z malého a veľkého stretka, ich súrodencov, rodičov a ďalších farníkov "šarkaniáda".

Oslava sviatku sv. Štefana kráľa

V nedeľu 22. augusta 2010 veriaci našej farnosti oslávili sviatok patróna nášho kostola sv. Štefana uhorského kráľa.

Sv. Štefan - kráľ na radnici

Výstavu Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline v pohľade nových objavov reštaurovania a archeológie pripravilo Mesto Žilina a Zbor Žilincov.

Miništrantský výlet do Turskej doliny

V sobotu, 26. júna 2010, sa popoludní miništranti zo Závodia spolu s pánom farárom vybrali na výlet do Turskej doliny.