Adventná duchovná obnova o Božom Milosrdenstve

Piatok 3. 12. 2010 - nedeľa 5.12.2010

15:00 hod. – Hodina Milosrdenstva spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva a tichou adoráciou

Katarínska zábava našej farnosti

V sobotu 27. novembra 2010 sa v Kultúrnom dome v Žiline - Závodí uskutočnila Katarínska zábava našej farnosti.

Fotogaléria

Šarkaniáda 2010

Dňa 17.10.2010 sa uskutočnila za hojnej účasti detí z malého a veľkého stretka, ich súrodencov, rodičov a ďalších farníkov "šarkaniáda".

Oslava sviatku sv. Štefana kráľa

V nedeľu 22. augusta 2010 veriaci našej farnosti oslávili sviatok patróna nášho kostola sv. Štefana uhorského kráľa.

Sv. Štefan - kráľ na radnici

Výstavu Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline v pohľade nových objavov reštaurovania a archeológie pripravilo Mesto Žilina a Zbor Žilincov.

Miništrantský výlet do Turskej doliny

V sobotu, 26. júna 2010, sa popoludní miništranti zo Závodia spolu s pánom farárom vybrali na výlet do Turskej doliny.

Koncert detského speváckeho zboru

Dňa 20. júna 2010 sa v Kostole sv. Štefana kráľa uskutočnil koncert detského speváckeho zboru spojený s predstavením nového CD Volanie.

s.č.