Spievanie vianočných kolied s harmonikou 26.12.2011

Spievanie vianočných kolied s harmonikou 26.12.2011

Vysielacia omša Dobrej noviny v Pruskom

Niekoľko fotografií z vysielacej omše Dobrej noviny v Pruskom. Viac fotografií je možné nájsť aj: tu

DOBRÁ NOVINA - eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí)

Počas vianočných sviatkov bude prebiehať 17. ročník Dobrej noviny, spojený so zbierkou na pomoc núdznym v afrických krajinách.

Plagat DN

Ľudové misie vo farnosti

Niekoľko fotografií z ľudových misií vo farnosti.

Videá z návštevy sanktuária Božieho milosrdenstva

Stretnutie birmovancov

Najbližšie stretko birmovancov bude v sobotu 24. septembra o 17.30 na fare.

Tešíme sa na stretnutie!
spr. farnosti

Ľudové misie

V dňoch 15.10. až 23.10.2011 sa v našej farnosti uskutočnia ľudové misie.

Na tieto ste všetci srdečne pozvaní a prosíme, aby ste pozvali i tých, ktorí sa k tejto pozvánke nedostanú.

Program misií je v prílohe. Viac informácií i na www.misieza.sk

Púť do sanktuária Božieho milosrdenstva

Dobrovoľníci združenia Faustínum srdečne pozývajú všetkých záujemcov na jednodňovú púť do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorú chceme vykonať 16. IX. 2011. Doprava autobusom.

Záväzný záujem spolu s kontaktnými údajmi (meno, tel.č., mail) treba poslať na farazavodie@gmail.com
alebo osobne sa zapísať na zoznam na stolíku v kostole.

Združenie Faustínum

Najbližšie stretnutie dobrovoľníkov združenia Faustínum bude v nedeľu 25. IX. 2011 o 14:45 na fare v Závodí.

Srdečne pozývame i nových záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o úcte k Božiemu milosrdenstvu

Stretnutie modlitbových skupín

Prvé stretnutie modlitbových skupín v duchu posolstiev Panny Márie z Medžugoria sa bude konať v sobotu 21.mája 2011 v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na sídlisku Vlčince.

Všetci ste srdečne pozvaní.