Miništrantský výlet

V nedeľu 8.7.2012 sme my, miništranti našej farnosti boli na krátkom popoludňajšom výlete.

Koledovanie Dobrej noviny

Koledovanie Dobrej noviny

Informácia o výsledku Dobrej noviny

Počas Vianoc 2011 prebehol 17. ročník Dobrej noviny. Zapojilo sa 31 koledníkov, ktorí naplnili radostnou zvesťou 33 rodín a spolu sa im podarilo vyzbierať 800 €. Koledovanie, ohlasovanie radostnej zvesti a zbierka na pomoc núdznym sa tak stala akciou ľudí s veľkým srdcom.

Spievanie vianočných kolied s harmonikou 26.12.2011

Spievanie vianočných kolied s harmonikou 26.12.2011

Vysielacia omša Dobrej noviny v Pruskom

Niekoľko fotografií z vysielacej omše Dobrej noviny v Pruskom. Viac fotografií je možné nájsť aj: tu

DOBRÁ NOVINA - eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí)

Počas vianočných sviatkov bude prebiehať 17. ročník Dobrej noviny, spojený so zbierkou na pomoc núdznym v afrických krajinách.

Plagat DN

Ľudové misie vo farnosti

Niekoľko fotografií z ľudových misií vo farnosti.

Videá z návštevy sanktuária Božieho milosrdenstva

Stretnutie birmovancov

Najbližšie stretko birmovancov bude v sobotu 24. septembra o 17.30 na fare.

Tešíme sa na stretnutie!
spr. farnosti

Ľudové misie

V dňoch 15.10. až 23.10.2011 sa v našej farnosti uskutočnia ľudové misie.

Na tieto ste všetci srdečne pozvaní a prosíme, aby ste pozvali i tých, ktorí sa k tejto pozvánke nedostanú.

Program misií je v prílohe. Viac informácií i na www.misieza.sk