Povodne na Balkáne - Materiálna zbierka

Okrem financií plánuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami poslať do Bosny a Hercegoviny a Srbska aj materiálnu pomoc. Do materiálnej zbierky sa môže zapojiť aj verejnosť. Charita na celom Slovensku vytvorila sieť charitných centier, ktoré budú od ľudí zbierať potrebné veci.

Dobrá novina, 19. ročník

Koledníci zo Závodia počas vianočných sviatkov opäť ohlasovali radostnú zvesť. Počasie bolo priaznivé, a tak cesta rýchlo ubehla. Spolu 18 koledníkov v sobotu, 28.12. 2013, navštívilo 22 rodín a vyzbieralo sa 610 €. Prispeli i individuálni darcovia a momentálne je suma 715 €.
Všetkým, ktorí prispeli alebo sa akokoľvek zapojili, pomohli, ĎAKUJEME.

Život sa nás týka!

Prvú septembrovú nedeľu nás naši biskupi vyzvali, pozvali a prosili, aby sme prišli do Košíc na Pochod za život. Je veľa dôvodov, prečo do Košíc necestovať (vzdialenosť, financie, čas, pohodlie...). No existujú vážne dôvody preto, aby sme na pochod išli. Aj o nich sa budeme rozprávať s pani Annou Verešovou z organizácie Áno pre život.

Program stretnutia 13.09.2013:

Príprava na národný pochod za život

Ak máte záujem podporiť národný pochod za život, tak tu sa nachádza stránka so sloganmi, postupmi ako vytvoriť prolife zástavu a transparent z kartónu:
http://www.detike.eu/index.php/video/23-video-podpora/106-priprava-na-po... .

Diecézna Púť Rodín

Téma: Mária – Matka Pútnikov

29. júna – 30. júna 2013 Višňové pri Žiline

Počas celej púte bude v kostole relikvia krvi bl. Jána Pavla II.

15,00 – 15,30 hod.
RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA

15,30 – 16,00 hod.
VIŠŇOVANKA – ženský spevokol Višňové

16,00 – 18,00 hod.
SVÄTÁ SPOVEĎ

16,00 – 16,30 hod.
RADOSTNÝ RUŽENEC

17,00 – 17,15 hod.

Pomoc pri maľovaní

Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave na maľovanie lode kostola ako aj pri upratovaní po maľovaní, Pán Boh zaplať.

Vo svojom osemnástom ročníku vyzbierala Dobrá novina vyše osemsto tisíc eur

Tlačová správa, 22. marec 2013

Na kolednícku zbierku Dobrá novina sa v osemnástom ročníku vyzbieralo 867 248,58 eur (v prepočte vyše 26 miliónov slovenských korún).