Zverenie referenda o rodine Matke slovenského národa

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!

Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám. Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku, a osobitne ako k Matke slovenského národa.

Referendum o ochrane rodiny

Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti.

Referendum tak bude 7. februára 2015 a bude mať 3 otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

Infolist

K dispozícii je na stiahnutie informačný list farností žilinských farností ku vianočným sviatkom.

Národný týždeň manželstva

Po úspešnom vydaní brožúry Milovať a ctiť - navžddy, na základe ktorej sa usporiadalo diecézne stretnutie v Žiline autori vydali ďalšiu brožúru v poradí. A to Milovať a ctiť - Sexualita. Organizátori chcú predstaviť témy opäť v dvoch po sebe nasledujúcich stretnutiach v centre diecézy, v Žiline.

Povodne na Balkáne - Materiálna zbierka

Okrem financií plánuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s diecéznymi a arcidiecéznymi charitami poslať do Bosny a Hercegoviny a Srbska aj materiálnu pomoc. Do materiálnej zbierky sa môže zapojiť aj verejnosť. Charita na celom Slovensku vytvorila sieť charitných centier, ktoré budú od ľudí zbierať potrebné veci.

Dobrá novina, 19. ročník

Koledníci zo Závodia počas vianočných sviatkov opäť ohlasovali radostnú zvesť. Počasie bolo priaznivé, a tak cesta rýchlo ubehla. Spolu 18 koledníkov v sobotu, 28.12. 2013, navštívilo 22 rodín a vyzbieralo sa 610 €. Prispeli i individuálni darcovia a momentálne je suma 715 €.
Všetkým, ktorí prispeli alebo sa akokoľvek zapojili, pomohli, ĎAKUJEME.

Život sa nás týka!

Prvú septembrovú nedeľu nás naši biskupi vyzvali, pozvali a prosili, aby sme prišli do Košíc na Pochod za život. Je veľa dôvodov, prečo do Košíc necestovať (vzdialenosť, financie, čas, pohodlie...). No existujú vážne dôvody preto, aby sme na pochod išli. Aj o nich sa budeme rozprávať s pani Annou Verešovou z organizácie Áno pre život.

Program stretnutia 13.09.2013:

Príprava na národný pochod za život

Ak máte záujem podporiť národný pochod za život, tak tu sa nachádza stránka so sloganmi, postupmi ako vytvoriť prolife zástavu a transparent z kartónu:
http://www.detike.eu/index.php/video/23-video-podpora/106-priprava-na-po... .