Spoločná adventná modlitba

Pozvánka

Všetci sú srdečne pozvaní na spoločnú modlitbu pri adventnom venci v Závodí na námestí pri kríži vždy v nedeľu večer o 18.00 h.

Pobožnosť za zomrelých

Pobožnosť za zomrelých v našej farnosti bude:

1. novembra, na slávnosť Všetkých svätých, o 15.00 h pri hlavnom kríži v Novom cintoríne.

2. novembra, na Pamiatku všetkých verných zomrelých, o 16.00 h na Starom cintoríne v Závodí.

Zasvätenie Žilinskej diecézy

Otec biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 7. októbra 2017 o 11.00 h počas svätej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred Bazilikou Narodenia Panny Márie.

Program slávnosti začne od 9.00 h dramatickým pásmom a modlitbou posvätného ruženca.

Pozývame kňazov, farnosti, spoločenstva, rodiny, všetkých veriacich, aby sme spoločno napĺňali výzvu otca biskupa k duchovnej obnove:
„Prehlbujme úctu k Panne Márii! Kde sa spoločne modlí, tam prichádza požehnanie!"

Pozvánka na oslavu farských hodov

Pozvánka Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, priaznivcov a dobrodincov našej farnosti na oslavu farských hodov pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Štefana, kráľa.

Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 20. augusta o 10.00 h bude celebrovať Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Ph.D., dekan-farár vo Zvolene a vedúci katedry liturgiky na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Informačný list na Veľkú noc 2017

Informačný list k Veľkej noci 2017 si je možné stiahnuť v prílohe.

Rok 2017 - Storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime

Storočnica zjavení Panny Márie vo Fatime

Informačný list na Vianoce 2016

Informačný list k Vianociam 2016 si je možné stiahnuť v prílohe.

Návšteva kardinála Pétra Erdő v Žiline

J. Em. Mons. Peter Erdo Farnosť Žilina Závodie navštívil v nedeľu 10. apríla 2016 kardinál Péter Erdő. Počas sv. omše v Farskom kostole sv.

Slávnostné odovzdanie relikvií sv. Štefana - kráľa Uhorska

J. Em. Mons. Peter Erdo

J. Em. Mons. Péter Erdő ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup, prímas Maďarska, 10. Apríla 2016, sv. omša o 10,30hod, farský kostol sv. Štefana - kráľa Uhorska, Žilina-Závodie.

2% z daní

Ak máte záujem darovať 2% z dane na naše občianske združenie, môžete použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Pán Boh zaplať.