Slávnostné odovzdanie relikvií sv. Štefana - kráľa Uhorska

J. Em. Mons. Peter Erdo

J. Em. Mons. Péter Erdő ostrihomsko - budapeštiansky arcibiskup, prímas Maďarska, 10. Apríla 2016, sv. omša o 10,30hod, farský kostol sv. Štefana - kráľa Uhorska, Žilina-Závodie.

2% z daní

Ak máte záujem darovať 2% z dane na naše občianske združenie, môžete použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Pán Boh zaplať.

Informačný list na Veľkú noc 2016

Informačný list k Veľkej noci 2016 sa nachádza v prílohe.

Rok milosrdenstva

Pápež František vyhlásil Rok milosrdenstva od 8.12.2015 (slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 20.11.2016 (slávnosť Krista Kráľa).

Pápež nás povzbudzuje, aby sme sa otvorili Božiemu milosrdenstvu, prijali ho vo forme spovede, ale ho aj prejavovali skutkami milosrdenstva. Taktiež udelil rozsiahle možnosti k získaniu odpustkov.

Informačný list na Vianoce 2015

Informačný list k Vianociam 2015 si je možné stiahnuť v prílohe.

Pastiersky list

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k mimoriadnemu svätému roku milosrdenstva, si je možné stiahnuť v prílohe.

Informačný list

V prílohe si môžete stiahnuť informačný list Žilinských farností.

Skúsme to inak

V piatok 20.02.2015 vás spoločenstvo Apostolos a Nový Jeruzalem pozývajú do Katedrály na modlitbovo-evanjelizačný večer „Skúsme to inak“, ktorý začína sv. omšou o 18:00. Program vrátane modlitby chvál bude viesť Spoločenstvo Novej evanjelizácie z Dolného Kubína, slovom sa prihovorí Peter Strežo.

Marián Kuffa o témach súvisiacich s referendom

To, čo je povedané v pravde a v láske sa oplatí vypočuť.

https://www.youtube.com/watch?v=lHyu66ABjUc&feature=youtu.be

Zverenie referenda o rodine Matke slovenského národa

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska!

Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám. Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku, a osobitne ako k Matke slovenského národa.