Oprava organu

Oprava organu

Mimoriadna situácia


Na základe rozhodnutia predsedu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva sa až do odvolania nebudú ani v našom kostole sláviť verejné bohoslužby.

Krsty treba podľa možností odložiť a pohreby vykonať len v úzkom kruhu najbližšej rodiny. Zaopatrenie chorých a spoveď len v individuálnom a nevyhnutnom prípade, pri zachovaní maximálnych hygienických opatrení.

Úradné záležitosti podľa možností riešte telefonicky alebo mejlom, bez osobnej návštevy farského úradu.

Pozývame na púť do Talianska

Taliansko
(Loreto, Rím, Pompeje, Lanciano, S.G. Rotondo, Monte SantʼAngelo)

Termín: 27. jún – 4. júl 2020 Cena: 425,-€

Rámcový program:

1. deň: odchod zo Žiliny o 10.00 hod. k hraničnému prechodu Petržalka-Berg, cez Viedeň, ďalej k rakúsko-talianskemu prechodu Tarvisio, nočná jazda.

2. deň: príchod do Loreta, zástavka pri mori na kúpanie, poobede prehliadka Loreta, návšteva Loretánskej baziliky Panny Márie (tu sa nachádza vzácna pamiatka na Sv. Rodinu, tzv. nazaretský domček), odchod do Ríma na nocľah.

Predstavenie zborníka Závodie

Vážení priatelia,
dovoľte, aby sme Vás pozvali na predstavenie zborníka Závodie, ktorý popisuje históriu tejto časti Žiliny od najstarších čias do začiatku 20. storočia.

Slávnostný akt sa uskutoční 21. októbra 2018 vo farskom kostole sv. Štefana Kráľa o 11:00 hod. (po skončení sv. omše, ktorá začína o 10:00 hod)

Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame Vás na účasť na pobožnosti krížovej cesty vo farnosti Žilina-Závodie počas Pôstneho obdobia:

Piatok - 17.15 h (spoločenstvá farnosti)
Nedeľa - 15.00 h (kňaz)

2% z dane pre občianske združenie sv. Štefana-kráľa

Ak máte záujem darovať 2% z dane občianskemu združeniu sv. Štefana-kráľa, môžete využiť formulár v prílohe, prípadne použiť nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Spoločná adventná modlitba

Pozvánka

Všetci sú srdečne pozvaní na spoločnú modlitbu pri adventnom venci v Závodí na námestí pri kríži vždy v nedeľu večer o 18.00 h.

Pobožnosť za zomrelých

Pobožnosť za zomrelých v našej farnosti bude:

1. novembra, na slávnosť Všetkých svätých, o 15.00 h pri hlavnom kríži v Novom cintoríne.

2. novembra, na Pamiatku všetkých verných zomrelých, o 16.00 h na Starom cintoríne v Závodí.

Zasvätenie Žilinskej diecézy

Otec biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 7. októbra 2017 o 11.00 h počas svätej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred Bazilikou Narodenia Panny Márie.

Program slávnosti začne od 9.00 h dramatickým pásmom a modlitbou posvätného ruženca.

Pozývame kňazov, farnosti, spoločenstva, rodiny, všetkých veriacich, aby sme spoločno napĺňali výzvu otca biskupa k duchovnej obnove:
„Prehlbujme úctu k Panne Márii! Kde sa spoločne modlí, tam prichádza požehnanie!"

Pozvánka na oslavu farských hodov

Pozvánka Srdečne pozývame všetkých obyvateľov, priaznivcov a dobrodincov našej farnosti na oslavu farských hodov pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Štefana, kráľa.

Slávnostnú svätú omšu v nedeľu 20. augusta o 10.00 h bude celebrovať Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Ph.D., dekan-farár vo Zvolene a vedúci katedry liturgiky na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.