Fotogaléria

Príprava vianočnej výzdoby

Dobrá novina, 19. ročník

Koledníci zo Závodia počas vianočných sviatkov opäť ohlasovali radostnú zvesť. Počasie bolo priaznivé, a tak cesta rýchlo ubehla. Spolu 18 koledníkov v sobotu, 28.12. 2013, navštívilo 22 rodín a vyzbieralo sa 610 €. Prispeli i individuálni darcovia a momentálne je suma 715 €.
Všetkým, ktorí prispeli alebo sa akokoľvek zapojili, pomohli, ĎAKUJEME.

Pomoc pri maľovaní

Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave na maľovanie lode kostola ako aj pri upratovaní po maľovaní, Pán Boh zaplať.

Koledy v kostole

Fotky z 26.12.2012, kedy sa v kostole od 16:00 spievali koledy a zároveň vystúpili koledníci so svojim programom.

Historicky prvé zasvätené panny na Slovensku

Historicky prvé zasvätené panny na Slovensku - medzi nimi naše dve farníčky.

Tri zasvätené panny zasnúbil s Kristom a odovzdal službe Cirkvi v sobotu 4. augusta liturgickým obradom počas slávnostnej bohoslužby v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Na Slovensku sa obrad zasvätenia panien konal po prvýkrát v histórii.

20.výročie kňazskej vysviacky

V štvrtok 12.7.2012 si náš pán farár Ivan Špánik pripomínal 20. výročie kňazstva. Za tento veľký Boží dar, ďakoval spolu s farníkmi, veriacimi z okolitých farností, príbuznými a priateľmi na svätej omši o 18:00tej hodine.

Koledovanie Dobrej noviny

Koledovanie Dobrej noviny

Spievanie vianočných kolied s harmonikou 26.12.2011

Spievanie vianočných kolied s harmonikou 26.12.2011

Vysielacia omša Dobrej noviny v Pruskom

Niekoľko fotografií z vysielacej omše Dobrej noviny v Pruskom. Viac fotografií je možné nájsť aj: tu

Ľudové misie vo farnosti

Niekoľko fotografií z ľudových misií vo farnosti.

Dobrá novina

Vianoce 2010

Adventná duchovná obnova

Sv. Mikuláš

Katarínska zábava 2010

Šarkaniáda 2010

Rekonštrukcia strechy 2010

Odpust 2010

Miništrantský výlet do Turskej doliny

Koncert detského speváckeho zboru

Detský spevácky zbor

Miništranti

Dievčenské stretká

Fotky zo založenia farnosti

Kostol sv. Štefana kráľa