Zmena úradných hodín!

V mesiacoch január a február 2023 budú úradné hodiny na farskom úrade v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, v čase 19.00 – 20.00 hod .

Prípadne v inom čase po predchádzajúcom telefonickom alebo mejlovom dohovore (041/723 1051 – zavodie@fara.sk).