Život sa nás týka!

Prvú septembrovú nedeľu nás naši biskupi vyzvali, pozvali a prosili, aby sme prišli do Košíc na Pochod za život. Je veľa dôvodov, prečo do Košíc necestovať (vzdialenosť, financie, čas, pohodlie...). No existujú vážne dôvody preto, aby sme na pochod išli. Aj o nich sa budeme rozprávať s pani Annou Verešovou z organizácie Áno pre život.

Program stretnutia 13.09.2013:

18:00 - svätá omša s katechézou (katedrálny chrám)
18:45 - modlitba za život (spoločenstvo Apostolos, katedrálny chrám)
19:30 - beseda: Život sa nás týka! (Farské centrum N3, Katedrálne nám. 25/3)

Príloha
Pochod_za_zivot_plagat.pdf