Združenie sv. Štefana-kráľa

Predmetom činnosti združenia je rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Cieľmi združenia sú výchova a vzdelávanie smerujúce k rozširovaniu a prehlbovaniu poznania Svätého písma, povzbudzovanie k uplatňovaniu kresťanských princípov a hodnôt v praktickom živote a ich propagácia.

Ochrana, finančná podpora a zveľaďovanie cirkevného majetku, vrátane národnej kultúrnej pamiatky: kostola sv. Štefana-kráľa a podpora činností farnosti Žilina-Závodie vo všetkých jej aktivitách.

V prípade záujmu o pomoc a podporu môžete kontaktovať p. farára, prípadne prispieť na účet združenia: 2600569910 / 8330.

Ak máte záujem darovať 2% z dane, použite nasledovné údaje:
Názov: Združenie sv. Štefana-kráľa, Žilina-Závodie
IČO: 42349800
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: RK farský úrad, ul. J. Závodského 392/87, 010 04 Žilina

Kompletné stanovy združenia sú v prílohe.

Príloha
stanovy_1.jpg
stanovy_2.jpg
stanovy_3.jpg
stanovy_4.jpg
stanovy_5.jpg