Združenie Faustínum

Najbližšie stretnutie dobrovoľníkov združenia Faustínum bude v nedeľu 25. IX. 2011 o 14:45 na fare v Závodí.

Srdečne pozývame i nových záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o úcte k Božiemu milosrdenstvu