Zasvätenie Žilinskej diecézy

Otec biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 7. októbra 2017 o 11.00 h počas svätej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred Bazilikou Narodenia Panny Márie.

Program slávnosti začne od 9.00 h dramatickým pásmom a modlitbou posvätného ruženca.

Pozývame kňazov, farnosti, spoločenstva, rodiny, všetkých veriacich, aby sme spoločno napĺňali výzvu otca biskupa k duchovnej obnove:
„Prehlbujme úctu k Panne Márii! Kde sa spoločne modlí, tam prichádza požehnanie!"