Zaopatrovanie chorých

Informácie o zaopatrovaní chorých

1. V žilinskej nemocnici:

V prípade, že ide o veľmi vážne chorého človeka, pred vážnou operáciou, volajte k chorým, ktorí sú v žilinskej nemocnici, kňaza na telefónnom čísle: 0903/982 333.

Ak ho niekto zastupuje, budete presmerovaní na mobil kňaza, ktorý má práve službu. Ak je momentálne vypnutý alebo nedvíha telefón, znamená to, že je práve pri chorom človekovi, resp. spovedá, zavolajte o chvíľu.

Ak ide o bežné zaopatrenie, o sv. spoveď a sv. prijímanie, teda nie je to urgentné, môžete napísať meno, oddelenie a č. izby aj na lístoček v nemocničnej kaplnke.

2. Po domoch a bytoch:

Návštevu kňaza k chorým po bytoch a domoch môžete nahlásiť na farskom telefónnom čísle: 041 72 31 051.

Kňaz navštevuje chorých vo farnosti pravidelne na prvý piatok mesiaca.