Vysielacia omša Dobrej noviny v Pruskom

Niekoľko fotografií z vysielacej omše Dobrej noviny v Pruskom. Viac fotografií je možné nájsť aj: tu