Sviatosť zmierenia

K sviatosti zmierenia možno pristúpiť v týždni pol hodinu pred večernou sv. omšou, prípadne po rannej sv. omši.

V prvopiatkovom týždni pol hodinu pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.