Sviatosť zmierenia

K sviatosti zmierenia možno pristúpiť v týždni pol hodinu pred ktoroukoľvek sv. omšou.

V prvopiatkovom týždni pol hodinu pred rannými a hodinu pred večernými svätými omšami.