Sviatosť manželstva

Všeobecné informácie o sviatosti manželstva

- o cirkevný sobáš treba požiadať najmenej tri mesiace vopred

- v prípade záujmu o sobášny obrad vo farnosti Žilina-Závodie napíšte na zavodie@fara.sk

Príloha
Stručne o manželstve
Myšlienky z kurzov pre manželov
Zranenia v manželstve
Miešané manželstvá
Kódex kánonického práva