Sviatosť manželstva

Všeobecné informácie o sviatosti manželstva

O cirkevný sobáš treba požiadať najmenej tri mesiace vopred, osobne počas úradných hodín alebo na emailovej adrese zavodie@fara.sk.

Príloha
Stručne o manželstve
Myšlienky z kurzov pre manželov
Zranenia v manželstve
Miešané manželstvá
Kódex kánonického práva