Sviatosť birmovania

Informácie o sviatosti birmovania

V našej farnosti býva sviatosť birmovania každé dva roky. Prihlášky na birmovku sú k dispozícii v sakristii kostola, kde ich treba vypísané osobne odovzdať do konca septembra.