Sväté omše počas týždňa

Bohoslužby počas týždňa:

pondelok 18:00 hod.
utorok 7:00 hod.
streda 7:00 hod.
štvrtok 18:00 hod.
piatok 18:00 hod.
sobota 7:00 hod.