Sväté omše počas týždňa

Na základe inštrukcie z Konferencie biskupov Slovenska nie je od 15. októbra 2020 verejné slávenie sv. omše za účasti veriacich.

Za normálnych podmienok bývajú sv. omše nasledovne:

Bohoslužby počas týždňa:

pondelok 18:00 hod.
utorok 7:00 hod.
streda 18:00 hod.
štvrtok 7:00 hod.
piatok 18:00 hod.
sobota 18:00 hod.