Stretnutie birmovancov

Najbližšie stretko birmovancov bude v sobotu 24. septembra o 17.30 na fare.

Tešíme sa na stretnutie!
spr. farnosti