Spoločná adventná modlitba

Pozvánka

Všetci sú srdečne pozvaní na spoločnú modlitbu pri adventnom venci v Závodí na námestí pri kríži vždy v sobotu večer o 18.00 h.