Šarkaniáda 2010

Dňa 17.10.2010 sa uskutočnila za hojnej účasti detí z malého a veľkého stretka, ich súrodencov, rodičov a ďalších farníkov "šarkaniáda". Zraz sme si dali pri starom cintoríne v Závodí a odtiaľ sme sa presunuli na kopec pri Hájiku. Boli sme veľmi milo prekvapení, že i napriek chladnému počasiu toľko detí a dospelých dokázalo prekonať samých seba, nezostali sedieť v teple obývačiek, ale prišli sa potešiť lietajúcimi šarkanmi rozmanitých vzorov a tvarov. Počasie nám vyšlo ako na objednávku. Vietor fúkal jedna radosť.
"Šarkaniáda" vyvrcholila vyhodnotením.
V kategórii NAJVYŠŠIE LIETAJÚCI ŠARKAN zvíťazila Betka Harzeková, - ktorá napriek nízkemu veku nám ukázala, ako sa má šarkan správne ovládať a rodina Závodská - Martin a Zuzka s deťmi Klárou, Peťou, Ninkou a Maťkou.
V kategórii NAJKRAJŠÍ NA STRETKU VYROBENÝ LIETAJÚCI ŠARKAN zvíťazila Barborka Kováčová a Evička Belancová a v kategórii NAJLENIVEJŠÍ ŠARKAN A JEHO NEVZDÁVAJÚCI SA MAJITEĽ zvíťazila Andrejka Lazárová, ktorá napriek neochote šarkana spolupracovať nestrácala svoju nádej, neklesala na duchu, práve naopak, veselo s ním behala po kopci a učila ho lietať. Na záver sme sa všetci dohodli, že do budúceho roku naučíme všetky šarkany, čo majú v takomto počasí robiť a bola radosť počúvať deti, aké šarkany si o rok prinesú. Zostáva nám len dúfať, že ich toto nadšenie neopustí a nás všetkých veľmi milo prekvapia.

v.š. (malé stretko)

Fotogaléria