Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí majú v úcte Ružencovú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet, potrebné milosti a snažia sa o neustály pokrok v kresťanskej dokonalosti.
Cieľom Ružencového bratstva, je spása duší a šírenie úcty k Ružencovej Panne Márii prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktoré udelil reholi Kazateľov (dominikánov) pápež sv. Pius V. dňa 17. septembra 1569 bulou Consueverunt Romani Pontifices. Okrem toho z moci svojho úradu, na večné časy poveril bratov dominikánov, aby rozširovali modlitbu posvätného ruženca v celej latinskej Cirkvi.
Ružencové bratstvo v Žiline-Závodí bolo založené 1.6.1996. Naše ružencové bratstvo tvorí 9 ruží po 20 členov.
Schádzame sa pri slávení Fatimskej soboty – prvá sobota v mesiaci v kostole sv. Štefana-kráľa. Každú sobotu máme mariánske večeradlo pred večernou sv. omšou o 17:00 hod. Raz do roka pozývame pátrov dominikánov na vykonanie Duchovnej obnovy. Odoberáme časopisy - Ruženec, Rodina Nepoškvrnenej, Fatima a Sväté písmo pre každého.
Ružencové bratstvo sa prostredníctvom misionárskej rehole pallotínov (Hronský Beňadik) zapojilo do Adopcie srdca, čo znamená, že na diaľku má 2 adoptované deti v Rwande, ktorým pravidelne prispieva na vzdelanie a výchovu. Finančné prostriedky rozdeľuje Misijná stanica pallotínov.
Viacerí členovia Ružencového bratstva sú zapojení do Svetového apoštolátu Fatimy. Je to verejné medzinárodné modlitbové združenie veriacich, ktoré chce po celom svete rozširovať fatimské posolstvo Panny Márie. Štatút združenia bol schválený 3.februára 2006 Pápežskou radou pre laikov. Konferencia biskupov Slovenska poverila starostlivosťou o Svetový apoštolát Fatimy na Slovensku žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa.
Na výzvu Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Košiciach sa Ružencové bratstvo v Žiline-Závodí zapojilo do „Modlitieb za kňazov“ a vytvorilo 28 skupín po 7 členov. Každý člen skupiny sa modlí jeden deň v týždni za určitého kňaza, aby ho sprevádzala Božia pomoc a ochrana. Pre povzbudenie uvádzame, že k 1.1.2010 je zaevidovaných na Slovensku 2675 7–členných spoločenstiev. Z toho 484 v žilinskej diecéze.