Referendum o ochrane rodiny

Aliancia za rodinu sa rozhodla zrealizovať referendum o OCHRANE RODINY. Ústavný súd povolil 3 zo 4 referendových otázok, 1 otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti.

Referendum tak bude 7. februára 2015 a bude mať 3 otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Chceme, aby rodina zostala najdôležitejšou hodnotou spoločnosti. Chceme poukázať na ohrozenia rodiny, pred ktorými chceme brániť naše deti, rodinu a manželstvo, chceme nechať rozhodovať rodiny.
Modlime sa, aby sa referenda zúčastnilo, čo najviac voličov a aby na všetky tri otázky odpovedali ÁNO.

Príloha
Referendum o rodine - o čo ide.doc
Leták o referende.doc