Prvé sväté prijímanie

Informácie o prvom svätom prijímaní

Príprava na prvé sväté prijímanie prebieha v rámci vyučovania náboženstva v ZŠ a v rodine.

Termín prvého svätého prijímania býva zvyčajne v mesiaci jún, oznamujeme ho začiatkom kalendárneho roka.

Dospelí, ktorí majú záujem o prvé sv. prijímanie a birmovku (resp. aj krst), sa môžu informovať na farskom úrade.