Príprava na národný pochod za život

Ak máte záujem podporiť národný pochod za život, tak tu sa nachádza stránka so sloganmi, postupmi ako vytvoriť prolife zástavu a transparent z kartónu:
http://www.detike.eu/index.php/video/23-video-podpora/106-priprava-na-po... .