Pozývame na púť do Talianska

Taliansko
(Loreto, Rím, Pompeje, Lanciano, S.G. Rotondo, Monte SantʼAngelo)

Termín: 27. jún – 4. júl 2020 Cena: 425,-€

Rámcový program:

1. deň: odchod zo Žiliny o 10.00 hod. k hraničnému prechodu Petržalka-Berg, cez Viedeň, ďalej k rakúsko-talianskemu prechodu Tarvisio, nočná jazda.

2. deň: príchod do Loreta, zástavka pri mori na kúpanie, poobede prehliadka Loreta, návšteva Loretánskej baziliky Panny Márie (tu sa nachádza vzácna pamiatka na Sv. Rodinu, tzv. nazaretský domček), odchod do Ríma na nocľah.

3. deň: raňajky, príchod do Vatikánu, účasť na slávnostnej sv. omši na sviatok sv. Petra a Pavla vo Vatikáne, prehliadka Vatikánu, Baziliky sv. Petra, poobede Španielske schody, fontána Di Trevi, večera, nocľah.

4. deň: po raňajkách prehliadka centra Ríma – talianskej metropoly a centra kultúry, návšteva hlavných bazilík Ríma, Lateránska bazilika – prvé sídlo pápežov, možnosť modlitby na Svätých schodoch, Mária Maggiore – najvýznamnejší a najstarší mariánsky chrám sveta, návšteva Baziliky sv. Klementa, kde sú uložené ostatky sv. Cyrila, následne prechádzka historickým centrom (Koloseum, Fórum Romanum, Trajánovo Fórum, Kapitol), večera, nocľah.

5. deň: po raňajkách odchod do Pompejí, návšteva Baziliky Panny Márie Pompejskej a starých Pompejí, ktoré boli zasypané výbuchom sopky Vezuv, večera, nocľah.

6. deň: raňajky, odchod do San Giovanni Rotondo, prehliadka kláštorného komplexu, kde žil Páter Pio, návšteva hrobu, múzea, krížová cesta, návšteva novej baziliky, poobede návšteva Monte SanʼAngelo (staré pútnické miesto k sv. Michalovi Archanjelovi), večera, nocľah.

7. deň: po raňajkách odchod do Lanciana – miesta eucharistického zázraku z 12. storočia, prestávka na kúpanie (9 hodín), večer odchod na Slovensko, nočná jazda.

8. deň: v poobedných hodinách príchod do Žiliny.

Príloha
Program_Taliansko 2020.doc