Pomoc pri maľovaní

Ďakujeme všetkým za pomoc pri príprave na maľovanie lode kostola ako aj pri upratovaní po maľovaní, Pán Boh zaplať.