Pobožnosti vo farnosti

Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej

streda - po večernej sv. omši
na prvý piatok mesiaca po svätej omši

Mariánske večeradlo

sobota - 17:00 pred večernou sv. omšou

Fatimská sobota

prvá sobota v mesiaci
18:00 - sv. omša

Pobožnosť krížovej cesty

počas pôstneho obdobia:
piatok - 17:15
nedeľa - 14:00