Pobožnosť za zomrelých

Pobožnosť za zomrelých v našej farnosti bude:

1. novembra, na slávnosť Všetkých svätých, o 15.00 h pri hlavnom kríži v Novom cintoríne.

2. novembra, na Pamiatku všetkých verných zomrelých, o 16.00 h na Starom cintoríne v Závodí.

Príloha
Odpustky_dusicky.doc