Pobožnosť krížovej cesty

Pozývame Vás na účasť na pobožnosti krížovej cesty vo farnosti Žilina-Závodie počas Pôstneho obdobia:

Piatok - 17.15 h (spoločenstvá farnosti)
Nedeľa - 15.00 h (kňaz)

Príloha
Krížová cesta.doc