Oslava sviatku sv. Štefana kráľa

V nedeľu 22. augusta 2010 veriaci našej farnosti oslávili sviatok patróna nášho kostola sv. Štefana uhorského kráľa. Na sv. omšiach o 8:30 a 10:00 hod. pripomenul náš pán farár odkaz sv. Štefana pre súčasného kresťana a spoločnosť. Vyzdvihol jeho príkladný život a prínos pre celú Cirkev. V homílií vysvetlil symboliku nástenných fresiek v apside chrámu na postavách apoštolov. Po sv. omšiach bolo pre farníkov pripravené občerstvenie v kaplnke pri kostole. V sprievode harmoniky a ľudových piesní si mohli spríjemniť toto krásne nedeľné dopoludnie.

s.č.

Fotogaléria