Národný týždeň manželstva

Po úspešnom vydaní brožúry Milovať a ctiť - navžddy, na základe ktorej sa usporiadalo diecézne stretnutie v Žiline autori vydali ďalšiu brožúru v poradí. A to Milovať a ctiť - Sexualita. Organizátori chcú predstaviť témy opäť v dvoch po sebe nasledujúcich stretnutiach v centre diecézy, v Žiline.

"Pozývame všetky manželské páry, snúbenecké, vážne zamilovaných, ale aj jednotlivcov, ktorí sa chcú dozvedieť ešte viac o Božích princípoch v oblasti sexuality."

"Rovnako ako aj v prvom prípade, aj teraz organizujeme 2 stretnutia. Obidve sa uskutočnia počas dvoch po sebe idúcich pondelkov v Diecéznom centre Žilinskej diecézy."

1. sa uskutoční v pondelok 2. júna o 17:30 s nosnou témou "Neodopierajte si navzájom" (O manželskej sexualite).

2. sa uskutoční v pondelok 9. júna o 17:30 na tému "Úspešná sexualita" (Ako to naplánoval Boh).

Predpokladaná dĺžka stretnutia je 90 minút. Odporúčame zúčastniť sa oboch stretnutí, ideálne v páre.

Témou nás znova prevedie Richard Vašečka (poslanec NR SR)

Na stretnutí budú k dispozícii aj nové brožúrky Milovať a ctiť - Sexualita.