Modlitby matiek a otcov

Modlitby Matiek
začali sa v roku 1995 v Anglicku. V tom čase dve staré mamy, Veronika a jej švagriná Sandra, pocítili túžbu odovzdanejšie sa modliť za svoje deti. Spoznali, že Pán Ježiš chce, aby matky odovzdávali svoje deti do Jeho rúk, aby On mohol konať v ich živote a odstrániť tak bolesti matiek. "Modlitby Matiek" sa rozšírili do celého sveta a boli v nich mnohé krásne odpovede a vyslyšania.

Každý týždeň sa stretá niekoľko spoločenstiev žien z našej farnosti na modlitbách matiek. Platí prísna zásada mlčanlivosti, teda to, s čím sa matky zdôveria na stretnutí, sa nesmie zneužiť.

Po vzájomnom zdielaní svojich materských radostí a starostí sa modlia za deti a manželstvá. Vyprosujú si Božiu múdrosť pri výchove detí a dávajú pod Božiu ochranu celé svoje rodiny.

Modlitby otcov
vznikli po tom, ako sa vo svete rozšírili Modlitby matiek. Stretávajú sa pravidelne v mieste svojho bydliska v bytoch, domoch alebo v kostole, aby sa modlili za svoje rodiny a za všetkých otcov.

V modlitbách otcov sa modlí, chváli Pána, číta Sväté písmo a zveruje sa spolubratom so svojimi problémami. Otcovia sa snažia potlačiť prirodzenú túžbu rozdávať rady a radšej odovzdávajú ich problémy Pánovi.

Stretnutia otcov prebiehajú v priateľskej atmosfére. Dbá sa na otvorenosť prijať do skupinky nových otcov, pričom sa pamätá, že nemusia mať skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Každému patrí povzbudenie, aby sa zapojil do modlitieb otcov, ak chce.