Miništrantský výlet do Turskej doliny

V sobotu, 26. júna 2010, sa popoludní miništranti zo Závodia spolu s pánom farárom vybrali na výlet do Turskej doliny. Spoločne so šiestimi rehoľnými sestrami z Turia sme stúpali smerom k vrchu Čipčie. Asi po hodinovej túre sme dorazili ku chatke s pokosenou lúčkou a studničkou. Tam sme sa utáborili a pripravili ohnisko. Najskôr sme odohrali priateľský futbalový zápas miništranti a sestričky. Sily vydané pri športe sme doplnili opekanými klobáskami a chutnými koláčmi od sestričiek. Na záver sme si zaspievali a v modlitbe poďakovali Pánu Bohu za pekné počasie a kamarátov, s ktorými sme mohli radostne prežiť toto popoludnie.

s.č.

Fotogaléria