Miništrantský výlet

V nedeľu 8.7.2012 sme my, miništranti našej farnosti boli na krátkom popoludňajšom výlete.

Tento výlet bol takou malou odmenou za miništrantskú službu a zároveň krásne stráveným spoločným časom. Spoločne sme sa prešli v krásnej prírode okolo vodopádu v Hlbokom a potom sme si spravili malú opekačku , zahrali sa loptové hry a zvýšil čas i záverečnu sladkú bodku výletu, ktorou bola zmrzlina v Bytči...

Na ďaľšie miništrantské akcie pozývame i našich kamarátov miništrantov, ktorí tentokrát nemohli prísť...