Mimoriadna situácia


Na základe rozhodnutia predsedu vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva sa až do odvolania nebudú ani v našom kostole sláviť verejné bohoslužby.

Krsty treba podľa možností odložiť a pohreby vykonať len v úzkom kruhu najbližšej rodiny. Zaopatrenie chorých a spoveď len v individuálnom a nevyhnutnom prípade, pri zachovaní maximálnych hygienických opatrení.

Úradné záležitosti podľa možností riešte telefonicky alebo mejlom, bez osobnej návštevy farského úradu.

Milí farníci, v prvý deň Pôstneho obdobia, na Popolcovú stredu, sme v evanjeliu počuli o troch pilieroch duchovného života, ktoré majú svoje osobitné miesto v tomto svätom čase: pôst, modlitba a almužna. Všetky tri nech majú svoje významné miesto v našom kresťanskom živote aj počas týchto náročných dní. Práve nimi sa duchovne pripájame k boju proti šíreniu nákazy.

Prenosy svätých omší, hoci nám nenahradia účasť na nich, sledujme prostredníctvom médií, najmä TV LUX a Rádia Lumen. Takto sa duchovne spájame v modlitbe a prijímame ovocie slávení. Väčší priestor venujme spoločnej modlitbe v rodinách. A nezabudnime, že posvätnosť Pánovho dňa, nedele, nespočíva len v návšteve bohoslužby.

Ubezpečujem Vás o svojej dennej modlitbe a požehnaní, ako aj o tom, že sväté omše na Vaše úmysly slávim každý deň v súkromí tak, ako ste ma o ne žiadali.

Zároveň prosím, aby ste v rámci možností aj naďalej podporili prebiehajúcu opravu nášho organu milodarom na transparentnom účte našej farnosti: SK50 0900 0000 0051 6428 3468. Potrebujeme ešte cca 3 000 eur.

Zavretie kostola sa odrazí aj na celkovom príjme našej farnosti, pretože za energie musíme platiť aj vtedy, keď je kostol zavretý.

Štefan Fábry, farár