Ľudové misie

V dňoch 15.10. až 23.10.2011 sa v našej farnosti uskutočnia ľudové misie.

Na tieto ste všetci srdečne pozvaní a prosíme, aby ste pozvali i tých, ktorí sa k tejto pozvánke nedostanú.

Program misií je v prílohe. Viac informácií i na www.misieza.sk

Misie vo farnosti – to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie!

Váš duchovný otec a otcovia misionári

Príloha
Zilina_Zavodie_program misií.pdf