Krst

Informácie o krste dieťaťa

1. Krst dieťaťa nahlasuje na farskom úrade rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) aspoň dva týždne pred plánovaným termínom krstu, a to osobne počas úradných hodín.

2. Krstná náuka býva na farskom úrade, v sobotu pred krstom o 09.00 hod. Zúčastnia sa na nej rodičia a krstní rodičia dieťaťa.

3. Krst býva alebo v sobotu po večernej sv. omši alebo v nedeľu o 11.00 (po druhej sv. omši, ktorá sa začína o 10.00 hod.).

4. Na krstnú náuku (na faru) príďte obidvaja rodičia i krstní rodičia (resp. krstný rodič).

5. Je vhodné ísť pri tejto príležitosti aj na sv. spoveď, aby ste mohli ísť na prijímanie v rámci ľubovoľnej sv. omše, na ktorú pôjdete. Ak ste neboli nedávno vyspovedaní, môžete využiť možnosť po krstnej náuke.

6. Na krst je potrebné priniesť aj krstnú košieľku a sviečku.

K tomu, aby niekto mohol byť krstným rodičom:
1. musí mať aspoň 16 rokov,
2. musí mať prijatú sviatosť birmovania,
3. ak žije v manželstve, musí mať manželstvo uzavreté v kostole,
4. okrem toho by mal viesť príkladný kresťanský život,
5. nesmie žiť v hriešnom zväzku. Ak niekto žije v spoločnej domácnosti s niekým ako druh a družka, podľa cirkevného práva (kán. 874) nemôže byť krstným rodičom.

Ak nespĺňa uvedené podmienky, treba nájsť iného krstného rodiča. Keď niet nikoho, môžu byť aj starí rodičia krstenca, pokiaľ spĺňajú uvedené podmienky. Ak jeden z manželov má birmovku a druhý nemá, krstným môže byť len ten, ktorý birmovku má. V krajnom prípade je možné krstiť aj bez krstných rodičov. Krstným rodičom môže byť aj rozvedený, ak žije sám.

Príloha
ziadost_krst.pdf