Informácia o výsledku Dobrej noviny

Počas Vianoc 2011 prebehol 17. ročník Dobrej noviny. Zapojilo sa 31 koledníkov, ktorí naplnili radostnou zvesťou 33 rodín a spolu sa im podarilo vyzbierať 800 €. Koledovanie, ohlasovanie radostnej zvesti a zbierka na pomoc núdznym sa tak stala akciou ľudí s veľkým srdcom. Definitívne výsledky budú po uzávierke Dobrej noviny zverejnené na nástenke, alebo si ich môžete pozrieť na stránke: www.dobranovina.sk.

Poďakovanie patrí deťom, ktoré obetovali svoj voľný čas a neúnavne ohlasovali radostnú zvesť, ale aj ich rodičom za pochopenie a podporu; všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri príprave a realizácii Dobrej noviny a samozrejme vám, ktorí ste prijali koledníkov a prispeli finančne. To, čo robíte je veľká vec, lebo vďaka vám je možné meniť životy ľudí v Afrike.

ĎAKUJEME!

Príloha
dakovna karta.jpg