Informačný list na Vianoce 2016

Informačný list k Vianociam 2016 si je možné stiahnuť v prílohe.

Príloha
Infolist_02_2016_vianocny.pdf