Informačný list

V prílohe si môžete stiahnuť informačný list Žilinských farností.

Príloha
Infolist-2015-01-veľkonočný-final.pdf