Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Zmena úradných hodín v mesiaci január a február 2023:
v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši,
v čase 19.00 – 20.00 hod.

Prípadne v inom čase po predchádzajúcom telefonickom alebo mejlovom dohovore.

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Mapa: