Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
Počas prázdninových mesiacov nebudú na farskom úrade úradné hodiny. Ak budete potrebovať navštíviť farský úrad, prosím, aby sme si vopred dohodli termín stretnutia mejlom (zavodie@fara.sk), telefonicky (0417231051) alebo osobne v kostole. Ďakujem za pochopenie. Štefan Fábry, farár

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Mapa: