Farský úrad

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žilina-Závodie

Sv. omše počas protipandemických opatrení v Kostole sv. Štefana v Žiline:


Od 25. novembra Vláda SR vyhlásila núdzový stav a obmedzila slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania (od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa) a zákazom zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb, okrem tých, čo žijú v jednej domácnosti.

Zároveň od 12. decembra povolila slávenie verejných bohoslužieb s obmedzením na max. počet prítomných 30 osôb a len v režime OP (očkovaní a tí, čo prekonali Covid-19 v ostatných 180 dňoch).

Pre neočkovaných je možná len individuálna pastorácia po predchádzajúcom dohovore s kňazom.

V našej diecéze naďalej platí dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a prikázané sviatky.

Správca farnosti:
ThLic. Štefan Fábry, Th.D.

Adresa:
Juraja Závodského 392/87
010 04 Žilina-Závodie

Úradné hodiny:
pondelok: 19.00 - 20.00 hod.
streda a piatok: 16.00 - 17.00 hod. (okrem prvého piatku v mesiaci)

IČO: 42069416

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 000000-0425230100/0900
IBAN: SK3009000000000425230100
Produkt: FARNOSŤ
BIC: GIBASKBX

Tel.: 041-723 1051

e-mail: zavodie@fara.sk

Mapa: