Farské stretnutie rodín z príležitosti dňa detí na vojenskej chate pod Hradiskom