Farnosť

Zriadenie farnosti:

V prvý deň Nového roka 2010 žilinský biskup Mons. Tomáš Galis zriadil vo svojej diecéze novú farnosť Žilina - Závodie. Doterajšiu duchovnú správu, do ktorej patria mestské časti Závodie a Dolné Rudiny, povýšil na samostatnú farnosť. Stala sa tak stou farnosťou Žilinskej diecézy. Pri sv. omši na slávnosť Panny Márie Bohorodičky, ktorú biskup celebroval v Kostole sv. Štefana kráľa, v homílii vychádzal z Lukášovho evanjelia: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“. Zdôraznil, že srdce je v biblickom zmysle strediskom duchovného života človeka. V srdci sa spolu stretávajú duch, rozum, vôľa a pocity. Novej farnosti poprial, aby bola miestom pastorácie, evanjelizácie a miestom hľadania pravdy Evanjelia. „Verím, že nová farnosť bude ako dieťa v rodine, ostatné žilinské farnosti povzbudzovať k radosti a živosti.“ Na záver sv. omše vicekancelár biskupskej kúrie Dr. Štefan Židek prečítal dekrét ustanovenia farnosti, ktorým diecézny biskup zveruje pastoračnú starostlivosť o novú farnosť vdp. ThLic. Ivanovi Špánikovi. Po skončení sv. omše biskup Galis požehnal novú farskú budovu, ktorá bola zrekonštruovaná zo staršieho rodinného domu.

Hranice farnosti:

Severnou hranicou je rieka Váh. Na východe siaha po estakádu (Mostná ul., Rondel a Rajecká cesta). Z juhu ju ohraničujú Žitná ul. a potok pri Hôreckej ceste, ktorý delí Bánovú a Závodie. Na západe a územie za ulicou Pod Sadom až pod sídlisko Hájik. Na severozápade k nej patrí cintorín v Závodí ako aj Nový cintorín nad depom. Samotná mestská časť Závodie má okolo 2 850 obyvateľov. Sídlo farnosti je na ul. Juraja Závodského č. 392/87 (pri kaplnke, za „drevenicou“).

Ulice patriace do farnosti Žilina-Závodie:

9. mája, Bočná, Boženy Němcovej, Cesta na Štadión, Cestárska, Dolné Rudiny, Drieňová, Ferka Urbánka, Gogoľova, Hôrecká cesta, Juraja Závodského, Krížna, Kvačalova, Martina Benku, Martina Rázusa, Matúša Kavca, Mládežnícka, Mostová, Na Zápletí, Na štadión, Nábrežie Rajčianky, Orlík, Oslobodenia (časť po potok), Pavla Mudroňa, Pekná, Pietna, Pod Hradiskom, Pod jarkom, Pod sadom, Pod vinicou, Potočná, Pri Rajčianke, Priemyselná, Prúty, Roľnícka, Samuela Timona, Strážovská, Školská, Škultétyho, Tichá, Vavrinca Ottmayera, Západná, Závodská cesta, Žitná