DOBRÁ NOVINA - eRko (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí)

Počas vianočných sviatkov bude prebiehať 17. ročník Dobrej noviny, spojený so zbierkou na pomoc núdznym v afrických krajinách.

Plagat DN

Ak chcete privítať koledníkov vo svojich domovoch, zapíšte sa do zošita v sakristii. Koledníci budú mať na pokladničke nalepený „preukaz koledníkov“ a budú zbierať aj slovenské koruny. Prispieť je možné aj individuálne na č.ú.: 4000713500/3100, Volksbank Slovensko, alebo prostredníctvom darcovskej SMS správy v hodnote 1 € od 1.12.2011 do 31.1.2012, prostredníctvom všetkých mobilných operátorov, v tvare: DMS_DOBRANOVINA, na číslo 877. Viac informácií sa dočítate v Dobrých novinách Dobrej noviny, alebo na stránke www.dobranovina.sk.

V našej farnosti, Žilina - Závodie, sa bude koledovať 25.12. 2011 popoludní.

V Sirotárskom kostole (kapucíni) bude pripravený koeldnícky program spojený so zbierkou 25.12. 2011 a 6.1. 2012 po detskej svätej omši, ktorá je o 10:00 hod.

Príloha
Plagát DN