Dobrá novina, 19. ročník

Koledníci zo Závodia počas vianočných sviatkov opäť ohlasovali radostnú zvesť. Počasie bolo priaznivé, a tak cesta rýchlo ubehla. Spolu 18 koledníkov v sobotu, 28.12. 2013, navštívilo 22 rodín a vyzbieralo sa 610 €. Prispeli i individuálni darcovia a momentálne je suma 715 €.
Všetkým, ktorí prispeli alebo sa akokoľvek zapojili, pomohli, ĎAKUJEME.