Diecézna Púť Rodín

Téma: Mária – Matka Pútnikov

29. júna – 30. júna 2013 Višňové pri Žiline

Počas celej púte bude v kostole relikvia krvi bl. Jána Pavla II.

15,00 – 15,30 hod.
RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA + KORUNKA

15,30 – 16,00 hod.
VIŠŇOVANKA – ženský spevokol Višňové

16,00 – 18,00 hod.
SVÄTÁ SPOVEĎ

16,00 – 16,30 hod.
RADOSTNÝ RUŽENEC

17,00 – 17,15 hod.
PUTOVANIE K VZNEŠENÉMU CIEĽU (prezentácia)

18,00 – 19,30 hod.
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA, adorácia
celebruje Mons. ThDr. Doc. TOMÁŠ GALIS, PhD., žilinský biskup
(spieva mládežnícky zbor Rosina)

19,30 – 20,00 hod.
RUŽENEC SVETLA

20,00 – 21,00 hod.
ZUZANA MEDZAY – výtvarníčka
Keď cesta je cieľom .... autentické svedectvo matky, jej pešia náročná púť do Santiaga de Compostela

21,00 – 23,00 hod.
SPOLOČENSTVO MLADÝCH Dómu sv. Martina (modlitby, chvály, svedectvá)

23,15 – 23,50 hod.
TALIANSKA ADORÁCIA

00,00 – 01,30 hod.
MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
celebruje JCDr. JOZEF BAGIN, PhD.
Téma kázne: Aký zmysel má moja pozemská púť?(spieva zbor Višňové + Turie)

01,30 – 03,00 hod.
KRÍŽOVÁ CESTA vo višňovskom Hájiku: Púť rodiny

03,00 – 07,00 hod.
TICHÁ ADORÁCIA

07,00 – 07,30 hod.
BOLESTNÝ RUŽENEC

08,00 – 09,00 hod.
SV. OMŠA,
celebruje Mgr. GABRIEL MIKULA, OFMCap, gvardián

09,15 – 09,45 hod.
SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC – modlia sa muži

10,00 – 10,15 hod.
PUTOVANIE K VZNEŠENÉMU CIEĽU (prezentácia)

10,15 – 10,45 hod.
FOLKLÓRNA SKUPINA DEVA (vonkajšie pódium)

11,00 – 12,30 hod.
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
celebrujú novokňazi Žilinskej diecézy
Mgr. Peter Becík, Mgr. Pavol Ďurana,
Mgr. Lukáš Franek, Mgr. Rastislav Najdek
(spieva zbor Višňové + Turie)

Spovedať sa bude v sobotu popoludní od 16,00 hod., večer do 22,00 hod., aj v nedeľu dopoludnia.

www.visnove.fara.sk