Chrám Božieho Hrobu v Jeruzaleme

Chrám Božieho Hrobu v Jeruzaleme - úžasná prezentácia v 3D. Každým obrázkom môžete pohybovať v rôznych smeroch myšou. Je to ako by ste tam boli prítomní. Pomocou šípok vpravo, vľavo si vyberiete rôzne scény z chrámu.

Kliknite na:
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Po otvorení stránky sa vám objavia v dolnom ľavom rohu obrázky, ktoré sa dajú prezerať, ak kliknete na daný obrázok.
V pravom dolnom rohu sú 3 malé okienka. Kliknutím na prvé sa zobrazí obrázok na celej obrazovke. Kliknutím na šípky sa presunieme na obrázok dopredu alebo dozadu.
Ak ste v zobrazení na celej obrazovke, v strede dolu je menu na ovládanie. Kliknutím na danú šípku, sa obraz začne pohybovať daným smerom. Prezerať sa môže aj dohora, a tak sa dá prezrieť úplne celá miestnosť. Obrázok sa dá približovať a vzďaľovať pomocou tlačidiel + a -.

Pekné pozeranie.